Arbeider

The Explorer: Innovasjon Norges utstillingsvindu for grønne løsninger

Foto: Brødrene Aa

Norge kan redde verden. I hvert fall litt. Det er tanken bak The Explorer, Innovasjon Norges portal for norske, bærekraftige løsninger verden trenger.

Gjennom å vise frem og selskaper, teknologi og trender i norsk næringsliv skal The Explorer bidra til å øke eksporten av norske grønne løsninger til et internasjonalt marked. Resultatet er blitt kalt et «Tinder» for norske bedrifter og internasjonale kunder.

Vi hjalp til med å bygge opp plattformen, helt fra den ble lansert av Erna Solberg under innovasjonstalen i mai 2018, og til mai 2021. Underveis har vi skrevet dyptgående artikler om norsk solcelleproduksjon, sirkulærøkonomi, bærekraftig arkitektur, flytende havvind, smarte og grønne mobilitetsløsninger, grønne datasentre og verdikjeder for karbonfangst – for å nevne noe.

I tillegg har vi skrevet konkrete bedriftspresentasjoner som hjelper de beste og grønneste norske bedriftene å tiltrekke seg internasjonal oppmerksomhet.

Eksempel på «stories» om norske grønne prosjekter på The Explorer.

Faksimile: The Explorer

Dette arbeidet har fordret høy faglig kompetanse på både bærekraft og næringsliv, samt evne til å formidle komplisert tematikk på en måte som kan fenge folk i næringsliv, politikk og på gata.

Artiklene er både skrevet for utenlandske bedrifter som besøker plattformen og alle dem som på en eller annen måte representerer Norge i utlandet, som trenger gode argumenter og eksempler de kan bruke for å skape blest om norsk næringsliv utad.

Faksimile: The Explorer

The Explorer er hyllet som en stor suksess for Innovasjon Norge og Norge. Da The Explorer startet opp i 2018 var det 40 grønne løsninger på nettsiden. På slutten av 2020 var 400 grønne løsninger presentert via plattformen, med 100.000 månedlige besøk på nettsiden i måneden. I tillegg til artikler på engelsk og norsk, ble siden høsten 2020 lansert også på kinesisk.

Og bare hør hva Helene Friis, leder for satsingen «Merkevaren Norge» i Innovasjon Norge og øverste ansvarlig for The Explorer, sier om samarbeidet med NewsLab:

«NewsLab har vært en forlenget arm av The Explorers kommunikasjons- og produksjonsteam fra før oppstart til tjenesten nå er vel etablert både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet NewsLab i hovedsak har levert er artikler og løsningsbeskrivelser på engelsk (og noe norsk). Det å skrive løsningsbeskrivelser er en krevende oppgave der meget teknisk ingeniørspråk skal omformes til forståelig innhold for folk flest på hele kloden.

Det er gøy å jobbe med menneskene i NewsLab! De er en gjeng med blide, smarte, kompetente og kjappe folk som leverer kvalitet på håndverket sitt. Det jeg setter pris på med NewsLab er at det aldri er noe fuzz, det er alltid gode og fruktbare dialoger, og full transparens.»

NewsLab jobbet med Innovasjon Norge og Visit Norway fra 2017 til våren 2021.

Faksimile: The Explorer

Faksimile: The Explorer