Aktuelt

Miljøfyrtårnet NewsLab: Slik er avtrykket vårt på klima og miljø

NewsLabs ansatte har tilgang på elsykler fra Whee! – som bedriften betaler en god del av kostnaden til.

Kristiane Roe Hammer

Daglig leder

Vi i NewsLab er skikkelig stolte over å være et Miljøfyrtårn! Her finner du mer om resultatene våre.

Grønn drift og godt arbeidsmiljø har alltid vært hjertesaker for NewsLab. Derfor er det ekstra stas at bedriften har vært et sertifisert Miljøfyrtårn siden 2021.

NewsLab er et innholdsbyrå som i stor grad arbeider digitalt og lokalt. Vi har relativt lave utslipp i forbindelse med innholdsproduksjonen. Samtidig jobber vi kontinuerlig for å bli en enda grønnere bedrift.

Tallene i denne oppsummeringen er hentet fra 2023. Da var NewsLab en bedrift med 30,2 årsverk, med en årlig omsetning på 34,6 millioner kroner.

Her er de andre resultatene fra 2023:

Tiltak og handlingsplan

Vi har innført følgende tiltak for å kutte videre i utslippene våre:

 • De fleste kundemøtene våre utføres digitalt.
 • Elsykkel er tilgjengelig for de ansatte.
 • Håndklær på toalettene i stedet for papir.
 • Kildesortering av organisk avfall, plast, papp, glass og metall.
 • Et mål om redusert svinn.
 • Moderne lokaler med sparetiltak på lys og oppvarming.
 • Vi leier istedenfor å eie bil, og bruker da elbiler så langt det er mulig.

I tillegg bor de fleste i NewsLab i nærheten av kontoret. Det gjør at alle går, sykler eller benytter kollektivtransport til og fra jobb.

Klima og miljøtiltak

Innkjøp

I 2023 var fem underleverandører sertifiserte Miljøfyrtårn eller liknende.

Vi har egne innkjøpsrutiner og -instrukser med fokus på klima, miljø og arbeid. Vi velger også samarbeidspartnere og leverandører med omhu, og utfordrer dem til å være Miljøfyrtårn eller miljøsertifiserte på annen måte.

Avfall

Totalt avfall dette året var 955,15 kilo. Av det var 693,8 kildesortert avfall (papir, papp og kartong, plastemballasje og organisk avfall) og 261,35 kilo restavfall.

Sorteringsgraden av avfall var 72,64 prosent.

Energiforbruk

I løpet av året brukte NewsLab 20.081 kWh elektrisk strøm fra nett, i tillegg til 49 425,93 kWh fjernvarme eller fjernkjøling.

Energibruken per kvadratmeter var 106,93 kWh.

Transport

Dette året gjennomførte vi 14 flyreiser.

Vi har ingen egne biler. De gangene vi leier bil, bruker vi elbil. Ellers foretrekker vi å benytte oss av kollektivtransport.

Vi har derimot en avtale med elsykkelleverandøren Whee! Den innebærer at de ansatte får tilbud om subsidiering av elsykkel.

Arbeidsmiljø

I NewsLab har det alltid blitt satset sterkt på det sosiale, både i form av sosiale arrangementer og oppfølging av ansatte.

Her er arbeidsmiljøtiltakene vi har innført:

 • I løpet av en måned arrangeres det flere faste sosiale sammenkomster, deriblant film- og spillkvelder, i tillegg til mer spontane aktiviteter.
 • Det er stort fokus på psykososiale forhold, og etter et arrangement opplyses det alltid om at hvis noen har opplevd noe ubehagelig, er det viktig å si ifra.
 • Hver høst og vår arrangeres det en medarbeidersamtale med nærmeste leder.
 • Fleksibel hjemmekontorløsning.
 • Et eget verneombud som gjennomfører en vernerunde hver høst. Etter vernerunden går vi gjennom resultatet i plenum, og foretar deretter eventuelle utbedringer.
 • Kurs i grunnleggende førstehjelp.
 • Jevnlige brannøvelser, og alle ansatte er gjort kjent med branninstruksen.
 • En gang i måneden får de ansatte tilbud om behandling hos en osteopat som kommer til kontoret.

Resultater arbeidsmiljø

Sykefraværet dette året har vært én prosent. Det er en prosent bedre enn målet vårt om to prosent sykefravær.

Klimaregnskap

Det samlede CO2-utslippet for NewsLab i 2023 var 10,93 tonn.

92,77 prosent av utslippene er knyttet til energi. 4,38 prosent kommer fra transport og 2,84 prosent er fra avfall og ombruk.