Arbeider

Digitalt arrangement for Medietilsynet: Hva slags skadelig innhold møter barn på nett?

Utfordring

Safer Internet Day (SID) er et internasjonalt samarbeid der Norge er representert gjennom Medietilsynet. I årets arrangement, 6. februar, ville de sette søkelyset på problemstillingen: Hvordan kan foreldre få bedre innsyn og engasjere seg mer i det barna deres møter på nettet?

En undersøkelse fra Medietilsynet viser at det er et misforhold mellom foreldres oppfatninger og barnas egne opplevelser med skadelig innhold på nett. Mange foreldre med barn på 10-15 år er mest redd for at barna deres møter på porno og henvendelser av seksuell art. Men når barna selv spørres om hva de opplever som vanskelig eller skadelig i sosiale medier, trekker de fremfor alt frem voldsinnhold.

En forklaring kan være at mye av det barna eksponeres for, skjer i lukkede grupper for eksempel på Snapchat, som foreldre ikke vet om. Barna forteller i liten grad om dette til voksne.

Basert på denne undersøkelsen, og i nært samarbeid med Medietilsynet, fikk NewsLab i oppdrag å planlegge og gjennomføre det digitale arrangementet som var hovedleveransen deres i årets SID, rettet mot foreldre og fagpersoner som ønsker å engasjere seg og forstå seg på denne problematikken.

Løsning

Løsningsforslaget vårt var å lage en forhåndsprodusert, halvtimes sending som sendes «live on tape», i et Facebook-arrangement, der eksperter fra Medietilsynet og Nettpatruljen (Kripos) er tilgjengelige i chatten og kan svare på publikums spørsmål underveis.

Sendingen ble planlagt og produsert i løpet av få uker i januar 2024, der vi satt i gang flere parallelle team for å lage to reportasjer og filme to ekspertintervjuer, mens direktør i Medietilsynet Mari Velsand ble filmet i vårt studio for å lede sendingen og knytte det sammen. Ekspertintervjuene er filmet i vårt studio med henholdsvis en psykolog som forsker på temaet, samt en representant fra Kripos sin nettpatrulje.

I den ene reportasjen bruker vi Medietilsynets eksperter til å vurdere innholdet i en sosiale medier-feed for å sette aldersgrense på den, på samme måte som en ville gjort for en kinofilm. Vi hører også om hva som går inn i disse vurderingene.

I den andre reportasjen har vi brukt skuespillere til å dramatisere Medietilsynets undersøkelse, der barn og voksne leser opp virkelige sitater fra deres jevnaldrende. Alle involverte skulle være helt anonymisert, så i stedet for å filme personene måtte vi være kreative og bildelegge det på andre måter. En kortversjon av denne reportasjen ble klipt sammen til en snutt for sosiale medier som ble brukt i en kampanje for å få påmeldinger til arrangementet, mot målgruppen som bestod av foreldre samt fagpersoner som jobber med barn i alderen 10-15 år.

Både sendingen, kampanjen og arrangementet ble produsert og gjennomført av NewsLab, i nært samarbeid med Medietilsynet. I etterkant har vi også videreutviklet og publisert materialet for å ta det ut på andre måter og gi det lengre levetid, for flere enn dem som fikk det med seg 6. februar.

Resultater

Kampanjevideoene i Meta nådde ut til et stort publikum på over 400.000 personer i målgruppen på et relativt lite budsjett. De bidro til nesten 5.000 svar på arrangementet. I tillegg ga annonsene mye innsikt i målgruppen gjennom 115.000 visninger på over 30 sekunder, både før og etter arrangementet.

Direktesendingen av arrangementet var vellykket, med over 3.000 personer innom sendingen.

– Safer Internet Day er et viktig årlig arrangement for oss i Medietilsynet, som del av vårt arbeid som Norges Safer Internet Center. Temaet skadelig innhold på sosiale medier er et tema vi er svært engasjerte i, og vi fikk god hjelp fra NewsLab til å presentere dette på en engasjerende og skikkelig måte, sier David Brændeland, direktør for kommunikasjon og rådgivning i Medietilsynet.

I etterkant av Safer Internet Day-arrangement løftet vi tematikken videre med en ny videokampanje i Meta med temaet «Logg deg på barnas liv». Kampanjen, som er aktiv i skrivende stund, har som mål å nå publikum samlet inn i SID-kampanjen flere ganger, samt å nå enda bredere ut i målgruppen blant foreldre og de som jobber med barn.

Se hele sendingen her: