Arbeider

Kanskje det er Småkraft, men desto mer viktig!

Småkraft ønsket å vise frem at Småkraft for noen betyr ikke bare grønn kraft men også økonomisk trygghet og muligheten til å bli boende på familiegården. Les mer