Arbeider

NewsLab samler stjernelag i interaktiv film for Nobels Fredssenter

FOTO: OLE MAGNUS KINAPEL, NEWSLAB

Ved å la deg styre samtalen mellom Petronella og Billie Barker, vil Nobels Fredssenter lære deg om god og dårlig dialog – og hvordan det påvirker hverdagen din.

«Hva du sier, har mye å si.»

Dette er både tittelen på og utgangspunktet for en ny interaktiv film vi har utviklet og produsert for Nobels Fredssenter.

– Nobels Fredssenters arbeid for å fremme dialog er svært viktig. Men vi så at ikke alle skjønner hvordan dette angår dem selv, sier Snorre Bryne, rådgiver i NewsLab.

For at flere skulle få kjenne på kroppen hvordan dialog påvirker deg og meg i hverdagen, landet vi derfor på et interaktivt format – der du styrer handlingen og utfallet.

– Slik tvinger vi seerne til å stoppe opp og tenke, sier Bryne.

I filmen er du flue på veggen når mor og datter (Petronella og Billie Barker – mor og datter også i virkeligheten) spiser middag og starter en vanskelig samtale.

Som seer er det du som styrer morens svar og avgjør hvordan kvelden ender – totalt kan filmen slutte på sju vidt forskjellige måter.


– Et stjernelag

På manus har vi fått med oss Mattis Herman Nyquist og Fredrik Høyer.

– Det har vært utrolig kult og givende å jobbe med både Nobels Fredssenter og et slikt stjernelag.

Ikke minst har det vært lærerikt, både i form og innhold:

– Interaktivitet krever mye arbeid, fordi du må tilrettelegge for så mange valg og vendinger underveis. Mattis og Fredrik tok utgangspunkt i én scene, og forestilte seg flere ulike retninger denne kunne ta, sier Bryne.

– Å sy alt dette sammen til én film, med svært mange bevegelige deler spredt utover hele produksjonsløpet, har vært en intens og artig utfordring.

Samme prinsipper i fredssamtaler som i hverdagen

I en tid preget av polarisering og ekkokamre, er målet med den interaktive filmen å få seerne til å reflektere over måten vi kommuniserer på – for slik også å gi en bedre forståelse av Nobel Fredssenters arbeid.

En undersøkelse utført av fredssenteret viser at seks av ti nordmenn har latt være å ta opp vanskelige tema i nære relasjoner fordi det er ubehagelig. Halvparten oppgir også å ha mistet kontakt med venner eller familie som resultat av mangel på god dialog.

Kim Reksten Grønneberg, kommunikasjons- og markedsdirektør ved Nobels Fredssenter, mener det er mye inspirasjon å hente fra fredsprisvinnernes dialogarbeid også i hverdagen.

– God dialog handler blant annet om å skape trygge rom og å være villig til å lytte. NewsLab viste tidlig en god forståelse for tematikken, og har gjort en kjempejobb både med å vekke publikums interesse og å gjøre innholdet lærerikt.

– Og så er jo filmen i tillegg utrolig bra, og det gleder oss å se at den allerede engasjerer svært mange folk.


Overveldende respons

De mange dialogretningene i filmen tar utgangspunkt i Nobel Fredssenters åtte prinsipper for god dialog. Disse beskriver hvordan fredsprisvinnere har benyttet dialog i sitt arbeid – og knyttes ved hver slutt opp til dine dialogvalg underveis.

Bryne forteller at responsen på kampanjen hittil har vært overveldende.

– Vi ser at mange bruker lang tid og tester ulike fremgangsmåter. Det viser tydelig at temaet engasjerer.

NewsLab har selv stått for idé, interaktiv tilrettelegging, regi, foto, produksjon og koding av filmen, som for tiden markedsføres i sosiale medier og via boards på T-banen i Oslo.

Filmen inngår i en større satsing på dialog på fredssenteret, og blir en del av senterets utstilling når det senere i år gjenåpnes etter omfattende renovering.

Lanseringen av filmen markeres med gratisarrangementet «Film & dialog: Hva du sier, har mye å si!» på Vega Scene 5. september.