Arbeider

Forskere jobber for mye – det ville vi gjøre noe med

Utfordring:

Forskerforbundet kom til oss med et voksende problem i norsk akademia:

Norske forskere har nå så mange arbeidsoppgaver at tiden ikke strekker til. I snitt jobber de 46 timer i uka – en god oppskrift på å bli utbrent.

Resultatet av de usunne arbeidsvilkårene er at forskningstiden dyttes over i det som egentlig skal være fritid, kvaliteten på undervisning og veiledning går ned og det blir mindre attraktivt å velge dette som yrkesvei. Vi står rett og slett i fare for å miste hodene vi trenger for å drive samfunnet fremover.

Målene til Forskerforbundet var å få flere forskere til å organisere seg, samtidig som de ønsket å øke bevisstheten om problemet blant politikere og andre.

Løsning:

Dette var en omfattende kampanje som engasjerte store deler av Newslab. Løsningen vi landet på besto både av kampanjefilmer til sosiale medier, en featurereportasje og en aksjon på NTNU.

Humor er stikkord for kampanjefilmene, som viser absurde og overdrevne situasjoner som kan oppstå under fritidsforskning – for eksempel en målvakt på fotballtrening som driver med kjemieksperimenter.


Filmene ledet inn i feature-artikkelen, som var satt opp i VEV og  som skildret hvordan toppforskere og undervisere ved NTNU har en arbeidsdag som ofte er beintøff og gjerne varer til etter at sola har gått ned.

NTNU-fokuset fortsatte med en aksjon som ble markedsført med plakater, flyers og studentorkester. «Verdens raskeste forelesning» ga utvalgte formidlere kun fire minutter til å forelese fra en scene på campus, samtidig som vi fortalte om tidsklemma deres.

Kampanjen har gitt gode resultater, med over 500.000 videoavspillinger og to prosent av publikum som har klikket seg videre for å finne ut mer.

– Kampanjen skapte stor interesse blant beslutningstakere om utfordringene forskere står overfor, sier Eilen Aalerud, avdelingsleder for distribusjon i Newslab.

– Vi traff det samme publikummet med budskapet flere ganger ved hjelp av retargeting, og fikk en høy klikkrate på en tilhørende rekrutteringskampanje for potensielle nye medlemmer av Forskerforbundet.