Arbeider

Flyktning + gründer x 2 = lesersuksess for OBOS

En frisør og en skredder traff blink i sosiale medier.

Utfordring

OBOS driver en rekke kjøpesentre i Oslo. Her finner man så klart de vante kjedene, men også et mangfold av mindre enkeltstående butikker med både særpreg og sterk forankring i lokalmiljøet. OBOS ønsket å fokusere på hvordan dette bidrar til gode nabolag, og pekte ut to caser de ønsket å vise frem:

  • Same Safdari er en dyktig skredder på Manglerud Senter og har nå kunder fra hele landet.
  • Karam Abdelhadi er herrefrisør på Holmlia Senter og rangeres høyt i internasjonale konkurranser.

Formatet skulle være reportasjer i samme stil og kvalitet som dem man forventer å lese i avisenes helgemagasiner, både på tekst- og fotosiden.

Resultat

For Same og Karam er yrkene tett sammenvevd med livene deres. De er begge flyktninger og gründere som har brukt kunnskapene de tilegnet seg i hjemlandet til å skape seg nye liv i Norge. Vi forteller historien om hvordan de kom til landet, i tillegg til å vise betydningen av støtten fra lokalmiljøet – og den positive effekten det i sin tur har gitt nabolaget.

Visuelt la vi oss på arbeidsportretter og detaljer fra håndverket og omgivelsene deres. Vi utnyttet også featureformatet på nett ved å filme korte video-looper som ga det hele ekstra visuelt liv.

Resultatet ser ut til å ha gitt gjenklang blant leserne, med tusener av delinger, liker-klikk og positive kommentarer i sosiale medier. Artikkelen om Same ble også trykket i OBOS-bladet. Artiklene kan du lese her: