Arbeider

Kanskje det er Småkraft, men desto mer viktig!

Per Mælen på Ytre Alsåker Gård

Foto: Jakob Kaasen

Småkraft ønsket å vise frem at de for noen betyr ikke bare grønn kraft, men også økonomisk trygghet – og muligheten til å bli boende på familiegården.

I naturskjønne Hardanger på Ytre Alsåker bor Per Mælen. Han driver gård og gjestgiveri. Gården er en fruktgård med moreller og epler, samt at de har litt skog. Det er alltid en risiko ved å være bonde, avlingene varierer og været avgjør om det blir et godt eller et dårlig år. Som han sier selv er man alltid som bonde på utkikk etter måter å trygge driften på og hente inn kapital.

På eiendommen sin hadde han også et vannfall og mye falt på plass da han kunne samarbeide med Småkraft om å bygge ut et kraftverk her. Småkraft har i dag over 160 kraftverk sammen med mennesker som Per Mælen. For Mælen betyr det økonomisk stabilitet fordi han kan få penger fra kraften som genereres og selges, samt at han kan motta litt lønn for jobben med å føre tilsyn med driften i kraftverket.

Småkraft bygger ut, drifter, finansierer og selger strømmen som genereres fra kraftverket. Fallrettighetene eier grunneieren for all femtid, de er bare leid ut til Småkraft for en periode. Inntektene som genereres fra samarbeidet med Småkraft sikrer muligheten til at Per og hans familie kan bli boende på Ytre Alsåker som de har gjort i nærmere 15 generasjoner.

Vi fikk fortelle historien. Se filmen her: