Arbeider

Bærekraft er luftig – slik tok vi det ned på jorda

Foto: Ole Magnus Kinapel, NewsLab

Utfordring


Tekna ønsket å synliggjøre alt det gode arbeidet medlemmene deres gjør som støtter opp under FNs bærekraftsmål, og ville gjøre det via en artikkelserie.

Bærekraft er et ekstremt ullent begrep – en floskel som dras frem i festtaler og markedsføringsøyemed, ofte uten å gis innhold. Samtidig handler det faktiske innholdet ofte om særdeles komplekse systemer.

I arbeidet med artiklene ønsket vi derfor å være så konkrete og lettfattelige som mulig.

Resultat

Vi valgte ut 17 Tekna-medlemmer og skildret hvordan jobbene deres på hver sin måte tar oss litt nærmere hvert sitt bærekraftsmål.

Artikkelserien fikk navnet «På jobb for fremtiden» og tok form som arbeidsportretter av en gjeng særdeles smarte hoder.

Kompleks og teknisk tematikk krevde en tekstlig levendegjøring som vi fikk gjennom å fokusere på det personlige engasjementet til Tekna-medlemmene, enten de jobber med marinbiologi, renere drikkevann eller bærekraftige byer.

Visuelt var det et uttalt mål for fotografene våre å få intervjuobjektene ut av grå kontoromgivelser for å bidra til en mer fargerik og lettere presentasjon. Vi er glade i alt som lar oss balansere ut tungt stoff og gjøre det mer leservennlig, så lenge det ikke forkludrer essensen.

Prikken over i-en ble en forseggjort samleartikkel vi har laget i Vev, der vi kan utnytte mulighetene med levendegjort og visuell historiefortelling. Denne bidrar ytterligere til magasinfølelse på nett med en levende layout som bruker både bilder og videoklipp fra reportasjeserien. Navet i artikkelen er et intervju med nyvalgt Tekna-president Elisabet Haugsbø, som leder nye lesere inn i artikkel-universet ved å trekke frem sine egne favoritter.

Løsningen har fungert godt, ifølge kommunikasjonssjef Mona Raa Ravndal i Tekna, som skryter av jobben NewsLab har gjort:

– Takk for den strålende jobben dere har gjort med å få Tekna-medlemmene til å skinne med sine historier. Dere leverer solid på innhold, form og bilder. En selvstendig partner som leverer gode historier som engasjerer.

Se resultatet i Vev