Arbeider

Digitalt kurs og podkast om KI: Hva er smart, etisk og lovlig?

De aller fleste har en mening om kunstig intelligens. Noen er begeistret, mens andre er bekymret.

I alle tilfeller vil det fremover bli noe vi må forholde oss til – også på jobb.

– Kunstig intelligens er her for å bli, og påvirker oss både som privatpersoner, men nå også i mye større grad på arbeidsplassen, sier Dragana Trifunovic.

Hun er leder for strategi og organisasjonsutvikling i Digital Norway, og prosjektleder for dybdekurset og podkasten «Kunstig intelligens på arbeidsplassen».

Kurset og podkasten – som er gjort gratis tilgjengelig gjennom Digital Norways kursportal – gir en lett forståelig innføring i hvordan kunstig intelligens fungerer, og hvordan det påvirker arbeidslivet. NewsLab har utviklet kurset og laget podkasten for Digital Norway, i nært samarbeid med Finansforbundet, Negotia, NITO og YS.

Hensikten er å tilby et kompetanseløft om hvordan kunstig intelligens kan tas i bruk av norske virksomheter til å skape verdier på en etisk og ansvarlig måte – i tråd med et lovverk i stadig endring.

Vet vi nok om lover og reguleringer?

Vi møter det hver eneste dag. I alt fra bussbilletter, nettaviser og søppelpostfiltre – til robotstøvsugere og selvkjørende biler. Teknologien former hvordan vi oppfatter og interagerer med verden rundt oss – og i stadig større grad hvordan vi jobber.

«Alle» snakker om kunstig intelligens. Men hvor mye forstår vi egentlig om teknologien, med alle dens muligheter – og fallgruver – for norske virksomheter? Vet vi nok om lover, regler og reguleringer? Og hva kan de potensielt etiske konsekvensene av å bruke såpass kraftige verktøy være?

På mange måter gjør digitalisering, datafisering, automatisering og kunstig intelligens livene våre bedre. Vi får bedre produkter og tjenester, mer effektive prosesser og det gjør jobbene våre enklere. Men kunstig intelligens kan også komme med en bakside. Det kan brukes på inngripende måter det blir stadig vanskeligere for oss mennesker å ha kontroll over.

– Ansvarlig bruk av KI, som er tyngdepunktet i dette kurset, er derfor noe alle på arbeidsplassen bør ha et forhold til – så man kan forebygge og fange opp mulige problemstillinger som dukker opp, sier Trifunovic.

I kurset tar vi en titt under panseret for å avmytifisere alt fra maskinlæring, algoritmer og robotikk – til nevrale nettverk og teknologien bak bildegjenkjenning og ChatGPT. Ikke minst går vi inn på hvilke muligheter og utfordringer en kan møte gjennom å ta teknologien i bruk.

– Teknologien i seg selv er verken god eller dårlig. Det er hvordan vi bruker den som vil være avgjørende, sier Trifunovic.

NewsLab har også laget illustrasjoner og infografikker til kurset.

Illustrasjon: Hatti Bailey, NewsLab

Bestselgende forfatter og KI-forsker har bidratt

En av bidragsyterne til veiviseren – i form av rådgivning og researchsamtaler med NewsLab – er KI-forsker Inga Strümke, som har fått mye oppmerksomhet og strålende anmeldelser for boken «Maskiner som tenker».

Hun er også gjest i podkasten som er laget parallelt med kurset.

Det samme gjelder Dr. Christina J. Colclough, en internasjonalt anerkjent ekspert på digitalisering og etisk bruk av kunstig intelligent teknologi på arbeidsplassen.

I tillegg har juristene Maria Østli og Ida Flaatten bidratt i både kurs og podkast med ekspertise om hva som er lov, hva som ikke er lov, og om reguleringer som blant annet GDPR og «Artificial Intelligence Act» – eller KI-forordningen på norsk – som nå blir utarbeidet hos EU-lovgiverne.

Fått mye oppmerksomhet

Kurset er delt opp i tre deler:

I den første delen gir vi en oversikt over hva kunstig intelligens er, hva det ikke er – og hvorfor du bør bry deg. I den andre ser vi på kunstig intelligens i praksis og hvordan algoritmene og modellene bak maskinlæring faktisk fungerer.

Den tredje og siste modulen handler om hvordan man kan bruke kunstig intelligens på en lovlig, etisk og smart måte.

Kurset ble lansert før jul, og ifølge Trifunovic har det blitt godt mottatt:

– Kurset og podkast-serien har fått mye oppmerksomhet etter lansering. Vi har fått gode tilbakemeldinger på både format, formidling og vinklingen inn mot den norske arbeidsplassen.

– Hvordan har det vært å jobbe med Newslab på dette prosjektet?

– NewsLab har over lang tid vært en sentral samarbeidspartner for oss i Digital Norway, og med god grunn. Leveransen er alltid av høy kvalitet, som også har vært tilfelle med kurset. De har vært gode sparringspartnere underveis, tilpasset seg endrede behov, og levert over forventning. Og det er heller ingen ulempe at de stiller med godt humør og mye positiv energi, sier Trifunovic.

Ta kurset her.