Arbeider

Færre jenter gamer – hva er årsaken?

I den siste Barn og Medier-rapporten fra Medietilsynet kommer det fram at andelen jenter som spiller dataspill har gått ned fra 76 prosent til 59 prosent – 2018-nivå – etter flere år med vekst.

I en tid hvor gaming blir en stadig større og viktigere del av samfunnet er dette bekymringsverdig, og verdt å løfte frem i den offentlige samtalen.

Mens undersøkelsen er blitt utført av Kantar, er det NewsLab som har hatt ansvaret for å formidle både funnet om frafallet blant jentene og tallene fra rapporten forøvrig. Til dette har vi levert en analyse hvor vi foreslår mulige årsaker, basert på forskning, spillhistorie og tidligere Medietilsynet-rapporter.

Der vi så på både historiske årsaker (spill ble tidlig rettet mot et mannlig publikum) og komplekse sammenhenger (sosiale medier tar til en viss grad over for spillinteressen) var en hovedforklaring at dataspillene ikke er et like trivelig sted for jenter som for gutter.

Hets og forskjellsbehandling er noe som går igjen både anekdotisk og i forskningen, og disse sammenhengene ble hovedbudskapet både i rapporten og mediesakene den senere genererte.

Datavisualisering og uttegning

I tillegg til tekst har vi også hatt ansvar for uttegning og datavisualisering. NewsLabs designer Hatti Bailey har blant annet levert en illustrasjon som kombinerer Medietilsynets eget bildemateriale med visualisering av de mest spilte spillene.

Her i en tidlig mockup:

Og her i ferdig utgave:

Når det kommer til grafikk endte vi på en temmelig tradisjonell visualisering, men vi forsøkte oss også på en løsning som tok inspirasjon fra pikselhjertene i Zelda-spillene.

Lest, kommentert og delt

Formidlingen av innholdet i årets rapport ser ut til å ha truffet godt om man skal dømme etter antall mediesaker og responsen fra lesere.

Der en rekke aktører videreformidlet NTB-meldingen ganske kjapt (deriblant VG, Adresseavisen, Kampanje, Stavanger Aftenblad, Digi.no og Kode24) dukket det snart også opp mer gjennomarbeidede saker som plukket opp tråden.

Avisen Agder og Digital Norway-nyhetsbrevet Bits & Bytes, samt de nasjonale spillmediene PressFire.no og Gamer.no, hadde hver sin gjennomgang av rapporten. Senere ble rapporten også løftet frem av TV 2 i en artikkel om en populær kvinnelig streamer.

Samtidig kjørte både NRK og Aftenposten større saker på problematikken rundt jenter og spill.

Gjennom intervjuer med forskere, Medietilsynet og en profilert kvinnelig gamer går NRKs artikkel dypere inn i årsaksforklaringene – både hetsen, men også de mer sammensatte årsakene som trekkes frem, for eksempel en overgang til mer sosial mediebruk.

Aftenposten behandlet problematikken både i podkasten Forklart Junior og i en egen artikkel hvor de snakket med jenter som sliter med hets når de gamer.

Sakene fra Gamer.no, NRK og Aftenposten er også mye delt og diskutert i sosiale medier. Spesielt NRK-saken har tatt av, med over 1.000 kommentarer og 67 delinger.

Hele rapporten kan leses her.

Lansering og spillkonferanse

NewsLab var også tilstede under lanseringen av rapporten på Dataspillkonferansen 2022 torsdag 10. november. Første del av seansen på Gamlebyen Mat & Drikke ble tatt opp live on tape ved Adam Enochsson, Sindre Nakken og Janne Døssland fra Newslabs filmavdeling.

Dette var en flerkameraproduksjon med mange mikrofoner i sving samtidig, samt opptak og foredragsholdere på storskjerm via link.

Konferansen har blitt klippet ned og fått på grafikk, og er nå publisert på Medietilsynets YouTube-kanal.