Arbeider

Her er håndboken for det digitale, grønne skiftet

Med DigitalNorway har vi fått lage den komplette guiden til å jobbe bedre med bærekraft.

Det er ikke bare grønt, dette skiftet vi står midt oppe i. Det er også digitalt.

Våren 2021 fikk vi en fantastisk spennende utfordring fra DigitalNorway: Å lage den komplette startguiden for norske små og mellomstore virksomheter som ønsker å jobbe effektivt med bærekraft, digitalisering og forretningsutvikling. En håndbok for det digitale, grønne skiftet.

I august ble resultatet publisert: Veiviser Bærekraft.

Resultatet ble et nokså omfattende, men lettfattelig og engasjerende kurs, som mange norske SMB-er vil ha glede av.

– NewsLab evnet å skrive enkelt og engasjerende om et komplekst tema, og gjorde at Veiviseren ble en av de vi er mest stolte av i vår portefølje. De er rett og slett fantastisk flinke, sier Sigri Sevaldsen, forretningsutvikler i DigitalNorway og ansvarlig for veiviseren.

Hva er Veiviser Bærekraft?

Veiviseren er et gratis, digitalt kurs som består av fire moduler.

Kurset gjør deg kjent med hva bærekraft egentlig betyr, og hva det har med digitalisering og forretningsutvikling å gjøre. Videre lærer du hva en kan vente deg av regler og krav, og hvordan å forholde seg til alt fra sertifiseringer til kommunikasjon og grønnvasking, før vi går mer inn på de ulike måtene digitalisering og bærekraft går hånd i hånd – med eksempler på hva andre virksomheter gjør.

Til slutt får man en steg-for-steg-guide for å sette sine egne mål, forankre dem i sin egen forretningsmodell, og gjennomføre meningsfull endring for verden og virksomheten. Til denne modulen har vi også utviklet en interaktivt verktøykasse som en kan bruke underveis for å løse oppgaver knyttet til sin egen bedrift.

Veiviseren er basert på omfattende innsiktsarbeid med intervjuer av bedrifter for å kartlegge utfordringer og muligheter og med fageksperter for utvidet kunnskap om tematikken.

Om DigitalNorway

DigitalNorway ble stiftet for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv. Det gjør vi gjennom å tilby digital kompetanseheving til bedrifter og ansatte. I tillegg jobber vi med å tilrettelegge for at alle bedrifter i Norge skal ta del i den datadrevne økonomien.

Bygde innholdsunivers rundt kurset

Parallelt med å skrive selve kurset, har vi skrevet en rekke artikler som belyser ulike sider av hva det betyr å jobbe bærekraftig og hvordan å lykkes med det. Disse er samlet på en egen temaside. Artiklene fungerer som læringsinnhold i seg selv, samtidig som de skaper oppmerksomhet og driver trafikk til kurset, da artiklene både er optimalisert for søk og distribueres aktivt gjennom sosiale medier.

Vi har for eksempel laget caser som svarer på hvorfor Jernia unngår «bærekraft»-ordet ut mot kunder, hvordan teknologien bak Bitcoin blir brukt til å lage «bærekraft-pass» for norske produkter, og hva som er historien bak Postens egenutviklede elkjøretøy som nå eksporteres til New Zealand.

– NewsLab er den beste partneren vi kunne hatt på innholdsproduksjon. Samarbeidet går knirkefritt, og måten de evner å formidle på er imponerende. Pedagogisk, tydelig og engasjerende språk. Jeg anbefaler de på det sterkeste, sier Sigri Sevaldsen i DigitalNorway.