Arbeider

Vi gir forsikringskundene i Storebrand en god start

Huset og hytta er gjerne noe av det kjæreste vi eier. De færreste leser likevel side etter side med vilkår når de tegner en ny forsikring. Storebrand ønsker derfor å gjøre det enklere for kundene sine å bli godt kjent med forsikringen sin – både hva den dekker og ikke.

Vi har skrevet en artikkelserie der vi har vært så heldige å få intervjue de dyktige fagfolkene i Storebrand, i tillegg til ansatte ved kundesentrene som vet akkurat hvilke spørsmål kunder har – og hva de bør vite.

Hvordan unngår du vannskader? Hva bør du vite før du leier ut hytta di, og hvordan bør du beskytte hytta di mot ekstremvær? Og her er syv ting du kanskje ikke visste om innboforsikringen din.

Artiklene er med på å bekrefte at kundene har tatt et godt valg ved å velge Storebrand. Det gjøres ved å fremheve de gode betingelsene kundene har i sine forsikringer, i tillegg til å svare på spørsmål mange lurer på om hus, hytte, innbo og bil.

Innholdet er produsert ut fra et årshjul og søkeordsanalyser, som vi har vært med på å utarbeide for Storebrand. Artiklene sendes til kunder gjennom nyhetsbrev, i et fastsatt løp gjennom året. Nye kunder får relevante og nyttige saker tilsendt, som en del av onboardingen.

Bakgrunnen for artiklene er Storebrand sitt nye CRM-system, Salesforce. Det åpner muligheter for mer datadrevet og personalisert markedsføring. Plattformen er en rendyrket skybasert løsning med fokus på kunde og kundereiser.